| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
เข้าสู่ระบบ
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลนักวิจัย
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
การสมัครอบรมวิจัย หลักสูตรที่ผ่านมา ค้นหาผู้เข้าอบรม  
 

 
หลักสูตร
:
การพัฒนาแชทบอทเพื่อให้บริการด้านสารสนเทศงานทะเบียน
:
สำหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
กำหนดการ
:
24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
:
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
รายละเอียด
:
   
ด่วน!!! จำนวนจำกัด