| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
เข้าสู่ระบบ
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลนักวิจัย
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
การสมัครอบรมวิจัย หลักสูตรที่ผ่านมา ค้นหาผู้เข้าอบรม  
 
 
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านโฆษณาสินค้าออนไลน์
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
 
คำนำหน้าชื่อ *
นาง
นางสาว
ชื่อ *
   นามสกุล *
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-mail STOU
E-mail ทั่วไป
    Email ที่ท่านกรอกนี้ ทางผู้จัดจะใช้สำหรับจัดส่งลิงค์ห้องอบรมให้แก่ผู้เข้ารับ
   รับการอบรม ขอความกรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการกดส่งใบสมัคร
   QR Code สำหรับบุคลากร มสธ. ในการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อแจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม