| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
เข้าสู่ระบบ
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลนักวิจัย
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
การสมัครอบรมวิจัย หลักสูตรที่ผ่านมา ค้นหาผู้เข้าอบรม  
 

 
หลักสูตร
:
การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
กำหนดการ
:
10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.
:
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
รายละเอียด
:
   
ด่วน!!! จำนวนจำกัด