| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
เข้าสู่ระบบ
 
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Research Media
 
|
 
 
Research Workshop Online เพื่อสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
07/12/2565 ตอนที่ 1 07/12/2565 ตอนที่ 2
07/12/2565 ตอนที่ 3  
เอกสารประกอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
 
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน”(19/07/65)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน (28/06/2565)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
การวิจัยเชิงนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์และการออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (29/03/2565)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ (26/08/2564)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน (21/02/2561)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “มสธ. วิจัย ประจำปี 2560” (24/03/2560)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (21/02/2560)  
 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “มสธ. วิจัย ประจำปี 2559” (08/03/2559)
08/03/2559 ตอนที่ 1 08/03/2559 ตอนที่ 2
08/03/2559 ตอนที่ 3  
เอกสารประกอบ รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ เอกสารประกอบ รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
 
การตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (07/07/2558)
07/07/2558 ตอนที่ 1 07/07/2558 ตอนที่ 2
 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ช่วงที่ 3 (20-21/05/2557)
20/05/2557  
 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ช่วงที่ 1 (27-29/01/2557)
27/01/2557 28/01/2557 ตอนที่ 1
29/01/2557 28/01/2557 ตอนที่ 2