ข่าววิจัย ดูข่าววิจัยย้อนหลัง
ดูเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Institute for Research and Development

เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล

ควรเปิดเว็บไซต์นี้ด้วยบราวเซอร์ Chrome

กิจกรรมในสถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชั้น 2 อาคารวิชาการ 3 ถนนเเจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2504-7594 มือถือ 084-360-5046 โทรสาร 0-2503-4898